Kyrkoskatt

kyrkoskatt betalas till kyrkan

Kyrkoskatt betalas till kyrkan.

I Sverige så väljer man själv om man vill vara medlem i Svenska kyrkan eller inte. För att bli medlem så måste man registrera sig och det här sker för det mesta i samband med dop, men vem som helst kan kontakta kyrkan och ansöka om att få bli medlem. Som medlem så får man tillgång till kyrkans olika tjänster som dop, bröllop, begravning samt information om speciella event som kan pågå i kyrkans lokaler. Det här måste förstås finansieras på något sätt och det är därför som medlemmar betalar en kyrkoavgift som även kallas för kyrkoskatt.

Vem betalar kyrkoskatt?

Det är alltså bara medlemmar som ska betala kyrkoskatt, men det är lätt hänt att man blandar ihop den här avgiften med det som kallas för begravningsavgift. Begravningsavgiften är obligatoriskt och alla som är folkbokförda i Sverige måste betala omkring 0.24 % till kommunen i detta syfte. Pengarna går till Svenska kyrkan i de kommuner där det är kyrkan som agerar som begravningshuvudman.

Själva kyrkoavgiften ligger på omkring en procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Om man är medlem i Svenska kyrkan den 1 november ett år så måste man betala kyrkoskatt för följande år. Går man ur kyrkan innan detta datum så behöver man alltså inte betala skatt för kommande år.

Vad går pengarna till?

En viktig fråga är förstås vad pengarna som kyrkan får in via kyrkoavgiften går till. För många så är det självklart att kunna besöka vackra kyrkor i landets olika delar och man ser dessa byggnader som kulturminnen och viktiga för Sverige trots att man kanske inte själv aktivt går i kyrkan eller upplever sig själv som kristen. Det är inte gratis att ta hand om Sveriges alla kyrkor och det har hänt vid flera tillfällen att Svenska kyrkan har sålt byggnader som man inte längre har resurser till att ta hand om. Det är ju inte så att varje kyrka har aktiva medlemmar och då måste man ta ställning till om de kostnader som finns för att ta hand om byggnaden och kanske göra om den till museum är skäliga. En kyrka som ligger långt ut på landet är ju inte en byggnad som många kommer förbi och då kan det bli så att den säljs då man inte ser någon mening med att lägga resurser på att sköta om byggnaden.

Svenska kyrkan är också socialt aktiv och arbetar med både vuxna och barn. Kyrkan vill gärna vara med och stötta de som är svaga i samhället och i detta syfte så ordnar man evenemang och informationsträffar. Kyrkan är också aktiv utomlands men det är ytterst lite av kyrkoskatten som går till detta. För utländsk aktivitet så samlar man istället in pengar från medlemmar och andra som deltar i evenemang och som tar del av informationsmaterial där man uppmanar till donationer för utlandshjälp.