Inkomstskatt

Inkomstskatt baseras på olika faktorer

Inkomstskatt beräknas utifrån en rad olika faktorer

Den bruttolön som anställda får kommer att bli till nettolön vilket är de pengar som man har kvar efter att ha betalat inkomstskatt. Det är inte bara privatpersoner som betalar inkomstskatter som består av en kommunal och en statlig del. Så kallade juridiska personer måste också betala skatt på intäkter. Skatteverket gör beräkningar i enlighet med den summa pengar som man tjänar och även i enlighet med andra saker som var man bor, ålder och mer. Den här beräkningen ger den skattesats som man måste betala och som kommer att dras automatiskt från den lön som man får utbetald som anställd.

Allmänt om inkomstskatt

Rent allmänt så är det så att en inkomstskatt är samma sak som en direkt skatt på någon form av inkomst. Med inkomst så menar man saker som lön, räntevinster, inkomster från kapital och realisationsvinster. Precis hur skatten ser ut beror lite på det land som man befinner sig i. Det finns platt skatt som förblir densamma oavsett hur mycket man tjänar och så finns det progressiv inkomstskatt som regleras på så vis att den som tjänar mer också betalar mer i skatt. Sedan så finns begreppet regressiv skatt och med det så menar man att högre inkomster leder till en lägre skatteandel.

Privatpersoner och juridiska personer

I Sverige så delar man in inkomster i tre olika kategorier och dessa är tjänst, kapital och näringsverksamhet. Som privatperson så kan man betala inkomstskatt på den lön som man får för tjänst samt på ett kapital som man kanske har. Men det är ju inte bara privatpersoner som betalar inkomstskatt. Man talar även om så kallade juridiska personer och då menar man en sammanslutning som har rättskapacitet. I Sverige så är staten, kommuner och landsting juridiska personer. Andra exempel på juridiska personer är aktiebolag, ekonomiska föreningar, trossamfund, bostadsrättsföreningar, stiftelser, dödsbon, konkursbon, europabolag och fler. Det är de juridiska personerna som står för delen näringsverksamhet och man brukar referera till juridiska personer som firmor.

Hur mycket får man i inkomstskatt?

Inkomstskatten i Sverige reglerar i enlighet med hur mycket man tjänar. Dels så har man olika skattesatser för olika inkomster och även för olika kommuner och dels så är det så att den statliga skatten delas upp i två nivåer. Om man tar sig upp till den första nivån så betalar man den lägre skattesatsen medan den högre nivån leder till en högre skattesats. Det finns förstås inkomster som man inte beskattar som till exempel bidrag och traktamenten. Det här är sådant som påverkar hur mycket pengar som man i slutändan kommer att ha kvar. Som anställd så har man en så kallad A-skattsedel där man ser precis hur mycket skatt man ska betala på sin inkomst. Får man mer i lön eller byter jobb så kan den här satsen komma att förändras och det ska man förstås varar medveten om så att man kan beräkna förtjänsten på rätt sätt.