bruttolön.se

Inkomstskatt

Hem > Inkomstskatt

Sök

Länkar

Skattejämkning

Läs mer >

Kyrkoskatt

Läs mer >

Nettolön

Läs mer >

Inkomstskatt

Läs mer >

Inkomstskatt

Inkomstskatt är en skatt som du betalar på din inkomst och den består av både kommunalskatt och ibland statlig skatt. Den kommunala skatten varierar mellan olika kommuner och är en procent på din bruttolön, medan den statliga skatten är samma över hela landet. Inkomstskatten syftar till att finansiera statens utgifter, som till exempel välfärdssystem med sjukvård, skola och omsorg.

I Sverige är denna skatt progressiv, vilket innebär att den ökar i takt med att inkomsten stiger. Det finns olika skattesatser beroende på hur mycket man tjänar samt skillnader i skattetryck mellan olika kommuner. Varje anställd har en A-skattsedel som visar exakt hur mycket som ska betalas. Om man får högre lön eller byter jobb kan skattesatsen ändras, något som är viktigt att vara medveten om för att kunna göra korrekta beräkningar av sin nettolön.

Statlig inkomstskatt

Detta är en skatt som betalas på förvärvsinkomster, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort, och dras bara om du överskrider en viss summa. Till skillnad från den kommunala inkomstskatten är procentsatsen här samma för alla, oavsett var i landet som du bor.

Hur beräknas denna skatt?

Statlig skatt är uppdelad i två nivåer: den lägre nivån tillämpas om inkomsten når upp till en viss gräns, och en högre skattesats om summan överstiger denna gräns. Vissa typer av inkomster som bidrag och traktamenten är dock undantagna från beskattning, vilket påverkar den faktiska summan man får behålla.

Statlig inkomstskatt beräknas progressivt, vilket innebär att du betalar en högre skattesats på den del av din inkomst som överstiger vissa skiktgränser. För 2024 är skiktgränsen 598 500 kronor.

Brytpunkten

För att enklare kunna beräkna när du blir skyldig att betala statlig inkomstskatt, kan du använda dig av det som kallas för brytpunkt. Brytpunkten är det inkomstbelopp där statlig skatt börjar tas ut, efter att grundavdraget är avräknat. Det finns två olika brytpunkter beroende på din ålder vid årets början.

  • För dig under 66 år: Om du är under 66 år vid årets start, kan din totala årsinkomst uppgå till 615 300 kronor (598 500 kronor plus 16 800 kronor) innan statlig skatt behöver betalas.
  • För dig som är 66 år eller äldre: Är du däremot 66 år eller äldre vid årets början, ligger din brytpunkt på 697 300 kronor (598 500 kronor plus 98 800 kronor), vilket är högre på grund av ett större grundavdrag för denna åldersgrupp.

Privatpersoner och juridiska personer

I Sverige klassificeras inkomster under tre huvudkategorier: tjänst, kapital och näringsverksamhet. Privatpersoner betalar inkomstskatt på löner från anställning (tjänst) och på inkomster från kapital. Dock är det inte bara individer som är skattskyldiga. Termen “juridiska personer” refererar till organisationer som har juridisk identitet, exempelvis staten, kommuner och regioner. Andra typer av juridiska personer är aktiebolag, ekonomiska föreningar, trossamfund, bostadsrättsföreningar, stiftelser samt dödsbon och konkursbon bland annat. Dessa organisationer, ofta kallade för firmor, ansvarar för skatt på inkomster från näringsverksamhet.