bruttolön.se

Arbetsgivaravgift

Hem > Arbetsgivaravgift

Sök

Länkar

Skattejämkning

Läs mer >

Kyrkoskatt

Läs mer >

Nettolön

Läs mer >

Inkomstskatt

Läs mer >

Vad är arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgift är en avgift som arbetsgivare i Sverige betalar till staten för sina anställdas löner. Den utgör en del av finansieringen av välfärden och syftar till att täcka kostnader för bland annat social försäkring, arbetsmiljö, utbildning med mera. Syftet med avgiften är att arbetsgivaren ska bidra till samhällsfunktioner och skapa ett tryggt och stabilt samhälle. 

Vem betalar?

Det är arbetsgivaren som betalar arbetsgivaravgiften för sina anställda eller andra arbetstagare som har fått ersättning för arbete i Sverige. Det gäller oavsett om det är en privatägd eller statlig verksamhet, en ideell förening eller en kommun. 

Hur mycket är avgiften på?

En full arbetsgivaravgift är år 2024 31,42 procent på den bruttolön som betalas ut. Detta gäller dock inte om arbetstagaren vid årets början har fyllt 66 år. Då betalas bara ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Den totala arbetsgivaravgiften består av flera olika delar:

Sjukförsäkringsavgift är på 3,55 procent 

Föräldraförsäkringsavgift 2,60 procent

Ålderspensionsavgift 10,21 procent

Efterlevandepensionsavgift 0,60 procent

Arbetsmarknadsavgift 2,64 procent

Arbetsskadeavgift 0,20 procent

Allmän löneavgift 11,62 procent

Skatteverkets hemsida kan du se mer om respektive avgift.

Räkna ut arbetsgivaravgift

Om du är arbetsgivare och vill beräkna den totala arbetsgivaravgiften för en anställd behöver du ta följande steg:

  1. Bestäm bruttolönen, alltså den totala lön som den anställde får innan skatt och avdrag.
  2. Multiplicera bruttolönen + semestertillägg med den totala avgiftssatsen för aktuellt år.
  3. Om den anställde har en tjänstepension behöver du lägga till premien för den statliga delen av pensionen. Denna premie varierar beroende på ålder och lön.

Exempel för att räkna ut avgiften:

Bruttolön x total avgiftssats = arbetsgivaravgiften

Vad gäller som egenföretagare

Om du är egenföretagare betalar du inte arbetsgivaravgift på samma sätt som traditionella arbetsgivare. Du betalar istället egenavgifter, som motsvarar de sociala avgifter som anställda betalar. Egenavgifterna finansierar bland annat sjukpenning, föräldraledighet, pension och arbetslöshetsersättning och storleken på avgiften beror på näringsverksamhetens aktiva vinst. För beskattningsåret 2024 ligger egenavgiften på 28,97 procent. Detta är om du har en vinst på minst 480 000 kr per år. Om du inte kommer upp i den summan så går du under en särskild löneskatt vilket är 24,26 procent av din vinst. Om du vill läsa mer om egenavgifter kan du göra det hos Verksamt. Kom ihåg att egenavgiften är en viktig del av din sociala trygghet som egenföretagare. Den ger dig rätt till bland annat sjukpenning, föräldraledighet och pension.