bruttolön.se

Nettolön

Hem > Nettolön

Sök

Länkar

Skattejämkning

Läs mer >

Kyrkoskatt

Läs mer >

Nettolön

Läs mer >

Inkomstskatt

Läs mer >

Nettolön: beräknad lön efter skatt

Nettolön är den lön du får utbetalad efter att alla skatter och avgifter har dragits från din bruttolön. Det är denna summa som du kan använda för att täcka vardagliga levnadskostnader och till sparkapital. Skatter och avgifter som dras av är bland annat statliga- och kommunala skatter och arbetsgivaravgifter. Dessa faktorer gör att nettolönen kan variera beroende på var i landet du bor. 

Om du vill omvandla bruttolön till nettolön behöver du veta vilken skattesats som du ska använda, vilken beror på vilken kommun som du bor i, samt om du är medlem i Svenska kyrkan och då vilken församling.  

Hur beräknas den?

Beräkningen av nettolönen varierar beroende på din situation, men den generella formeln är:

Nettolön = Bruttolön – Skatter – Avgifter

Skatter och avgifter

Från din bruttolön dras en rad olika skatter och avgifter innan din slutgiltiga nettolön hamnar på ditt bankkonto. Dessa inkluderar:

  • Inkomstskatt – Kommunalskatt och statlig skatt: Den skatt du betalar till din kommun samt den skatt du betalar till staten om du tjänar över en viss summa.
  • Kyrkoskatt: Den skatt du betalar till Svenska kyrkan om du är medlem.
  • Socialförsäkringsavgift: En avgift som finansierar bland annat pensioner, sjukförsäkring och föräldraledighet.
  • Fackföreningsavgift: Om du är medlem i en fackförening dras en avgift från din lön.
  • Premie för tjänstepension: Om du har en tjänstepension dras en premie från din lön.
  • Sjukförsäkringsavgift: En avgift som finansierar sjukförsäkringen.

Vad är en skattesats?

Skattesatsen avgör hur mycket skatt som tas ut på din inkomst och den varierar från kommun till kommun. Det finns en skattetabell som din arbetsgivare ska använda för att göra rätt skatteavdrag vilken också säkerställer att alla betalar skatt i förhållande till sin inkomst. Denna tabell uppdateras varje år av Skatteverket för att ta hänsyn till förändringar som kan ske i samhället och ekonomin. Om du bara har en arbetsgivare kan även du använda skattetabellen för att räkna ut hur mycket du får i nettolön

Få mer i nettolön

Det är inte enbart skatter och avgifter som påverkar storleken på din nettolön. För jobb som kräver resor utomlands med övernattningar kan du också få traktamenten. Dessa är till en viss del skattefria pengar som adderas till din nettolön, vilket kan göra att den totala summan du får ut ökar. Dessutom finns möjligheter att få tillbaka en del av den skatt du betalat genom olika avdrag, till exempel för räntekostnader på bolån, vilket är viktigt att undersöka vid deklarationen.

Som arbetstagare bör du inte endast fokusera på bruttolönen för att bedöma löneattraktiviteten. Det är essentiellt att göra en noggrann beräkning av den faktiska nettolönen, inkluderande eventuella traktamenten och möjliga skatteåterbäringar. Genom att räkna på detta sätt får du en klarare bild av vad du faktiskt kommer att tjäna på ditt arbete. Denna förståelse är avgörande för att kunna värdera löneförslaget korrekt.