bruttolön.se

Skattejämkning

Hem > Skattejämkning

Sök

Länkar

Skattejämkning

Läs mer >

Kyrkoskatt

Läs mer >

Nettolön

Läs mer >

Inkomstskatt

Läs mer >

Skattejämkning – betala rätt skatt direkt

Skatten du betalar varje månad är preliminär vilket betyder att din nettolön kan vara lägre eller högre än det du egentligen borde få. Deklarationen används för att rätta till detta genom att ta hänsyn till avdrag, som räntekostnader, och justerar då din skatt. Om du vill slippa stora återbetalningar eller restskatt kan du använda dig av skattejämkning.

Vad är skattejämkning?

Skattejämkning innebär att du begär en justering av din preliminärskatt under året. Du ansöker om jämkning hos Skatteverket, som sedan fattar beslut om hur mycket din skatt ska justeras. Beslutet lämnar du till din arbetsgivare som drar rätt skatt på din bruttolön. Du kan hitta blankett för skattejämkningSkatteverkets webbplats.

Med skattejämkning ber du Skatteverket ta hänsyn till alla relevanta faktorer från början av året. Behovet av skattejämkning kan variera från år till år, och den vanligaste anledningen till att man gör det är för att slippa överraskningar. Om du till exempel ser att du kommer att få restskatt är det bättre att betala in de extra pengarna månad för månad istället för en stor summa i slutet av året.

Vad behöver Skatteverket veta?

Om du vill sänka din skatt med skattejämkning behöver du berätta för Skatteverket vad som ligger till grund för din begäran. För de flesta handlar det om att dra av räntekostnader, till exempel för bolån. Istället för att vänta till deklarationen får du då tillbaka pengar på skatten under året. För att detta ska vara möjligt behöver du kunna visa Skatteverket hur mycket du betalar i ränta, information som du hittar på dina låneavier.

Fördelar

Skattejämkning hjälper dig betala rätt skatt löpande under året och är ett bra verktyg för att få koll på din skatt under hela året.

  • Du slipper stora återbetalningar eller restskatt i slutet av året.
  • Du får en mer jämn fördelning av din skatt under året.
  • Du undviker räntekostnader på eventuell restskatt.

Så här gör du

Så här går du tillväga steg för steg för att ansöka om skattejämkning.

1. Samla in underlag

Innan du påbörjar ansökan behöver du samla ihop information att skicka till Skatteverket. Ange anledning till jämkning, till exempel räntekostnader för bolån. Det kan även handla om avdrag för fackföreningsavgift, pensionssparande eller resor mellan hem och jobb. Ta fram dokument som visar beloppen för dina avdrag, till exempel låneavier eller kvitton.

2. Ansök via Skatteverket

Gå in på Skatteverkets webbplats och sök efter “Skattejämkning” eller “Jämka skatten”. Du kan antingen ansöka digitalt via e-tjänsten eller fylla i en blankett.

3. Fyll i ansökan

I ansökan behöver du ange dina personuppgifter och skatteupplysningar, anledningen till din ansökan samt beloppen för dina avdrag.

4. Skicka in ansökan

När du är klar skickar du in din ansökan digitalt eller via post beroende på vilken metod du valt.

5. Vänta på beslut

Skatteverket handlägger din ansökan och fattar ett beslut. Detta kan ta några veckor. Du får beskedet hemskickat eller via din digitala brevlåda.

6. Meddela arbetsgivaren 

Om Skatteverket beviljar din ansökan får du ett beslut med information om den justerade skatten. Lämna beslutet till din arbetsgivare eller ditt lönekontor så att de kan dra rätt skatt på din lön framöver.

Tips!

Du kan ansöka om skattejämkning när som helst under året, men senast den 30 november för att det ska gälla innevarande år.

Jämkning vid fler arbetsgivare eller som studerande

Om du har inkomster från flera arbetsgivare finns det en risk att för lite skatt dras från din lön varje månad vilket kan ge en oväntad skatteskuld vid deklarationen. Detta kan du undvika genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket och då få hjälp med att beräkna hur mycket skatt respektive arbetsgivare ska dra direkt på din lön. 

För dig som är skolungdom eller studerande med en tillfällig anställning kan det finnas tillfällen då arbetsgivaren inte behöver dra någon skatt alls. Detta gäller under förutsättning att du bor i Sverige hela året och din totala inkomst inte överstiger 24 238 kronor för 2024. I sådana fall ska du lämna ett intyg till din arbetsgivare som bekräftar att inget skatteavdrag behöver göras. Om din inkomst ändå överskrider denna gräns under året, är det klokt att ansöka om jämkning för att justera skatteavdragen.