bruttolön.se

Kyrkoskatt

Hem > Kyrkoskatt

Sök

Länkar

Skattejämkning

Läs mer >

Kyrkoskatt

Läs mer >

Nettolön

Läs mer >

Inkomstskatt

Läs mer >

Kyrkoskatt: Allt du behöver veta

Kyrkoskatten i Sverige är en gammal tradition som idag går under namnet kyrkoavgift. Det är en årlig skatt som beräknas på ens årliga inkomst och beror på vilken församling man tillhör. Kyrkoskatten finansierar Svenska kyrkans verksamhet, till exempel gudstjänster, barn- och ungdomsverksamheter, diakoni, underhåll av kyrkobyggnader och löner till anställda.

Vem ska betala kyrkoskatt?

Det är bara medlemmar i Svenska kyrkan som ska betala kyrkoskatt. Du behöver också vara över 16 år och tjänar över en viss summa. Om du är medlem i Svenska kyrkan den 1 november så kommer du betala kyrkoavgift för det följande året. Den står då med på din deklaration och dras automatiskt – du behöver alltså inte själv göra något för att betala avgiften. 

Begravningsavgiften

Observera att kyrkoavgiften och begravningsavgiften inte är samma sak. Kyrkoavgiften behöver du inte betala om du går ur Svenska kyrkan, medan begravningsavgiften är obligatorisk för alla som är folkbokförda i Sverige. Den täcker kostnader för gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.

Hur mycket betalar man?

Kyrkoavgift beräknas på din taxerade årliga inkomst och varierar mellan olika kommuner samt vilken församling som du tillhör. Det finns ett riksgenomsnitt som kan skilja sig något från år till år, men som generellt sett är runt 1 krona per intjänad hundralapp. Du kan se hur mycket kyrkoskatt du betalar på ditt skattebesked från Skatteverket. Om du tillhör en icke territoriell församling kan även det vara en faktor som gör att skatten skiljer sig något. Dessa icke territoriella församlingar inom Svenska kyrkan är: 

  • Tyska församlingen i Stockholm
  • Finska församlingen
  • Hovförsamlingen
  • Amiralitetsförsamlingen
  • Tyska församlingen i Göteborg


Läs mer om kyrkoavgiften och vad som gäller i respektive församling hos Skatteverket

Exempel

Har du en årsinkomst på 450 000 kr betalar du ungefär 4 500 kr per år i kyrkoavgift. Vill du räkna ut din kyrkoavgift kan du göra det hos Svenska kyrkan.

Vad går det till?

Undrar du vad kyrkoskatten går till? Det är inte bara till att sköta om kyrkans verksamhet i form av vård av byggnader, aktiviteter som gudstjänster, barn- och ungdomsverksamheter och personalkostnader. Det är även det diakonala arbetet som finansieras av avgiften. Kyrkan finns som stöd för människor i nöd, både i Sverige men även i andra länder. Till exempel genom att anordna soppkök och boende för hemlösa, ge tillfälligt ekonomiskt stöd, att finnas på plats vid katastrofer och att kämpa för allas rätt till ett värdigt liv.

Måste man betala kyrkoskatt?

Om du inte längre vill betala kyrkoavgiften behöver du göra ett aktivt val och gå ur Svenska kyrkan. Det kostar ingenting att lämna och det finns två sätt att göra detta på:

  • Blankett: du kan träda ur Svenska kyrkan genom att skicka in en blankett
  • Egen anmälan: Du kan skriva en egen anmälan om utträde. Den behöver innehålla personnummer, för- och efternamn, adress och vara egenhändigt undertecknad.

 

Att lämna Svenska kyrkan kan du göra när som helst under året, men observera att du måste skicka in din anmälan om utträde så att den finns hos församlingen senast 1 november om du vill slippa avgiften för det kommande året.

Bra att veta innan du går ur

Det finns vissa konsekvenser med att inte längre vara medlem i Svenska kyrkan: 

  • Vigsel: En kyrklig vigselceremoni kräver att antingen du eller din partner är medlem i Svenska kyrkan. 
  • Begravning: Den som inte är medlem har inte automatiskt rätt till en begravningsgudstjänst med präst i en kyrkobyggnad. Detta gäller alltså gudstjänsten, gravsättning går under begravningsavgiften.