Bruttolön

Bruttolön är lönen innan du betalat skatt.

Bruttolön är innan du betalat skatt.

När man får ett förslag för lön så är detta en så kallad bruttolön. Det betyder att den speglar de pengar som man får innan skatter dras av. När skatter har dragits av så har man det som kallas för nettolön och det är de pengar som man verkligen kommer att få tillgång till. Man kan ju undra varför man överhuvudtaget ska ange bruttolön om det ändå är så att man inte får dessa pengar, men faktum är att det är väldigt praktiskt och smidigt att använda sig av ett system där man å ena sidan kan erbjuda en jämlik lön som ser likadan ut för alla som tar jobbet men som samtidigt ger utrymme för individuella skillnader som leder till olika nettolöner.

Hur används bruttolön?

Bruttolönen är ett viktigt instrument både för arbetstagaren och för arbetsgivaren. Den som ger jobb behöver betänka de kostnader som kommer med anställningen. Som arbetsgivare så måste man ta hand om arbetsgivaravgifter och även betala skatt för att man anställer. Det här är kostnader som beräknas i enlighet med bruttolönen och därför så måste de vara en del av den uträkning som man gör då man ser på vad kostnaden för den anställde blir. Sedan så kan det ju tillkomma andra avgifter som är mer eller mindre frivilliga. Många arbetsplatser ser ju en fördel i att erbjuda sina anställda lite bättre villkor som friskvård på jobbet eller rabatt hos ett lokalt gym.

Bruttolöner används förstås av anställda för att ta reda på om en anställning ger den lön som man behöver för sina omkostnader. Man kan också se bruttolönen som ett instrument för att jämföra olika yrkesgrupper och även för att se hur det kan skilja sig inom samma yrke mellan olika orter och även mellan könen. När man ser på lönelägen i listor på nätet eller i annan information som man kan få som statistik så är det alltså lönen innan skatt som man tittar på.

Hur mycket pengar blir det?

Precis hur mycket man kommer att tjäna på ett jobb ser man inte i bruttolönen och det är också viktigt att förstå att nettolönen kommer att skilja sig beroende på den person som får lönen. Man måste se på den skattetabell som gäller för ens egen kommun och för den summa pengar som man tjänar som bruttolön. Sedan så tillkommer det kanske individuella skatter som till exempel kyrkoavgift om man är medlem i den Svenska kyrkan. En annan sak att beakta är den skatt som man kan få tillbaka via deklarationen. Den som har räntekostnader för lån eller som utför arbeten i hemmet där man kan få tillbaka skatt på betalningarna kan via deklarationen få tillbaka pengar. Det här ger ju en större nettolön om man ser på hela taxeringsåret så det är inte så att man kan säga att varje person som har samma A-skatt kommer att få ut lika mycket pengar på bruttolönen.